Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Bezrobocie nie jest najprzyjemniejszą sytuacją, szczególnie wtedy, gdy nie jest dobrowolne. Jednak daje ono pewne możliwości – i nie chodzi wcale o dużą ilość wolnego czasu. Status bezrobotnego uprawnia nas do starania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jeżeli posiadamy pomysł na prowadzenie firmy, a brakuje nam środków, to możemy zgłosić się do naszego Urzędu Pracy. Tam możemy otrzymać jednorazową dotację na założenie firmy. Kwota jest zależna od aktualnej średniej wynagrodzeń a obecnie oscyluje wokół 16 tysięcy złotych. Aby otrzymać taką dotację trzeba spełniać szereg warunków.

Osoba starająca się o dotację nie mogła prowadzić żadnej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy wstecz. W tym samym okresie nie mogła też odmówić bez uzasadnienia podjęcia pracy lub stażu oferowanych przez Urząd Pracy. Oczywiście, trzeba złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Zasady przyznawania dotacji określają także na co możemy ją przeznaczyć. Jest to zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do prowadzenia działalności, materiałów i towarów (maksymalnie 30% kwoty dotacji) oraz na szeroko pojęte działania marketingowe, np. reklama, strona internetowa. Nie można natomiast wykorzystać tych środków do otwierania działalności sezonowej, opłacania leasingu oraz wypłacania ich w formie wynagrodzenia dla pracownika. Oczywiście, są to tylko powierzchowne informacje. Najlepiej udać się właściwego dla nas Urzędu Pracy i skonsultować się z urzędnikiem – on powinien rozwiać wszelkie wątpliwości.